Süper Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. www.cikcik.com internet sitesi ve bu sitede yer alan programların tümü sözleşme metninde Sistem olarak anılacaktır. İşbu yazıda belirtilen koşullar cikcik.com ile sizin aranızdaki sözleşmeyi oluşturur.  “Süper Kullanıcı Sözleşmesi” cikcik.com ile “Süper kullanıcı kaydı yaptıran kişi” arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 2. İnternet ortamında yer alan ödeme formunu dolduran kullanıcıların bilgileri yanlış doldurmasından doğabilecek aksaklıklardan cikcik.com sorumlu değildir.

Madde 3. Süper kullanıcı kaydı için kullanıcının yapmış olduğu ödeme cikcik.com tarafından alınıp onay verildiği andan itibaren, kullanıcı süper kullanıcı hizmetini kullanmaya başlayabilir. Mobil ödeme, kredi kartı ile ödeme seçeneklerinde ödeme yapılır yapılmaz kullanıcı hizmeti kullanmaya başlayabilir. Süper kullanıcı kaydı yapılan kişi, ödediği tutarın iade edilerek kaydının iptal edilmesini talep edemez. Ancak kullanıcının eft, havale yaparken yanlış tutar girmesi durumunda ve bunu cikcik.com'a bildirmesi durumunda ödediği fazla ücret iade edilir.

Madde 4. Süper kullanıcı kaydı, kullanıcı ödeme formunu doldurduktan sonra ödeme bilgilerinin doğruluğu tespit edildikten sonra cikcik.com tarafından yapılır. Süper kullanıcı özellikleri süper kullanıcı kaydı yapılmasından itibaren geçerli hale gelir.Ve sözleşmenin 7,8,9,10,11,12. maddelerinde belirtilen durumlar gerçekleşmedikçe süper kullanıcı kaydı; formu dolduran kişi ödeme formunda 2 aylık seçeneğini seçti ise 60 gün, 6 aylık seçeneğini seçti ise 180 gün, 9 aylık seçeneğini seçti ise 270 gün ve 1 yıllık seçeneğini seçti ise 360 gün süre ile geçerli olur.

Madde 5. Süper kullanıcı yetkisi verilen nick sahibinin kullanım hakkı kazanacağı özellikler http://www.cikcik.com/superlikavantajlar.htm adresinde beyan edilmiştir.

Madde 6. cikcik.com Madde 5 de belirtilen özelliklerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ve kullanıcılar teknik problemler nedeni ile bu özelliklerin kullanımında veya sistemin genelinin kullanımında yaşanan sorunlarla ilgili herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Teknik sorunların devam etmesi durumunda ödemiş olduğu üyelik bedelinin iade edilmesini talep edemez. cikcik.com, süper kullanıcılara tanınan haklardan bazılarını iptal edebilir veya yeni özellikler ekleyebilir.

Madde 7. Süper kullanıcı yetkileri ödeme formunu dolduran nick sahibine verilir. Süper kullanıcı nick sahibi kullanıcı şifresini başkasına veremez. Bu nicki başkasının kullanmasından doğacak sorunlardan asıl nick sahibi sorumludur. Ve nick sahibi süper kullanıcı yetkilerinin başka nicklere devredilmesini talep edemez.

Madde 8. Süper kullanıcı yetkisine sahip nick sahibinin kullandığı bilgisayardan başka nicklerle sisteme giriş yapılarak site kurallarına aykırı hareket edilmesi sonucunda o bilgisayardan sisteme giriş tamamen cikcik.com tarafından engellenebilir.Ve bu durumda süper kullanıcı yetkisine sahip nick sahibi de engellenen bilgisayardan giriş yapamaz. Ve bu konuda cikcik.com'dan herhangi bir hak talep edemez.

Madde 9. Süper kullanıcı yetkisi verilen nick sahibinin küfürlü yazışmalar yapması, müstehcen yazışmalar yapması, siyasi içerikli yazışmalar yapması, Türkçe dışında yazışmalar yapması, TC kanunlarına aykırı yazışmalar yapması, müstehcen genel ahlaka aykırı veya siyasi içerikli resimler kullanması, diğer kullanıcıları herhangi bir yolla rahatsız etmesi, başkalarının özel bilgilerini içeren tehdit hakaret içerikli yazışmalar yapması, sitede görevli kişilerin uyarılarını dikkate almaması durumunda bu kişinin sisteme girişi cikcik.com tarafından engellenebileceği gibi süper kullanıcı yetkisi verilen nicki süresiz iptal edilebilir veya sadece süper kullanıcı yetkisi iptal edilebilir.. Bu belirtilen kuralların dışında sitede belirtilen “site kullarına” da uymak zorundadır.Ve bu kurallar cikcik.com tarafında değiştirilebilir.

Madde 10. Sisteme bağlanan tüm kullanıcılar gibi süper kullanıcılar da aynı kurallara uymak zorundadır. Sistem kurallarına uymayan kişilerin girişleri süper kullanıcı olsun veya olmasın cikcik.com tarafından engellenebilir. İşbu sözleşme ile bu sebeplerden dolayı Süper Kullanıcı hakları elinden süreli veya süresiz alınan kişi, süper kullanıcı kaydı için yatırdığı ücretin geri ödenmesini talep etmeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Ve cikcik.com, sistemdeki tüm müdahalelerin online yapılmasından dolayı süper kullanıcı hakları iptal edilen kişinin site kurallarına uymadığını ispat etmekle yükümlü değildir.

Madde 11. Süper kullanıcı yetkisi verilen nick sahibi bu nicki kullanılmak üzere hiç bir kullanıcıya veremez. Başka kullanıcılara nick şifresinin verilmesinden doğacak sorunlardan cikcik.com sorumlu değildir. Hangi bilgisayardan girilirse girilsin süper kullanıcı hakkına sahip nickle site kurallarına aykırı hareket edilirse bu nickin tüm haklarını iptal etme yetkisi cikcik.com'a aittir.

Madde 12. Ödeme yapılarak süper kullanıcı kaydı yapılan nickin başka kullanıcıların eline geçmesinden cikcik.com sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgisayar güvenliğinin sağlanmasından nick sahibi sorumludur. cikcik.com, başka kullanıcıların eline geçen süper kullanıcı nicki ile sistemde site kurallarına aykırı hareket edilmesi nedeni ile bu nickin süper kullanıcı haklarını süresiz iptal etme yetkisine sahiptir. Ve aynı zamanda bu nickle sisteme girilen tüm bilgisayarların sisteme tekrar girişini süreli veya süresiz engelleme hakkına da sahiptir.

Madde 13. Bir nick ile sürekli site kurallarına aykırı davranışlarda bulunuluyorsa, o nickin daha önce giriş yapmış olduğu bilgisayarlardan giriş yapan diğer tüm nicklere de ceza verilebilir. Kurallara uymayan nickin kullandığı bilgisayardan giren tüm nicklere, o nicklerin kurallara uyup uymadığına bakılmaksızın ceza verilebilir. Bu şekilde olan nicklere ceza verillirken nickin süper kullanıcı olup olmadığına bakılmaz. Bu nedenle kullanıcı ben bu nickimle kurallara uygun olmayan bir davranışta bulunmadım şeklinde itirazda bulunamaz. Çünkü aynı bilgisayardan başka nickle uygunsuz davranışlarda bulunmuştur.

Madde 14. Nick sahipleri, sisteme ilk girişlerinde sorulan kişisel güvenlik sorularını bir defaya mahsus doğru ve eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Hiç bir kullanıcı nick şifresini başka bir kullanıcıya veremez. Sistemimize kaydettiği email adresinin veya bilgisayarının güvenliğini sağlamaktan kullanıcı sorumludur. Çeşitli yollarla, sistemimize bildirdiği email adresi başka kullanıcılar tarafından çalınan kişiler, daha önce oluşturduğu kişisel güvenlik bilgilerini sisteme tekrar girerek yeni email adresi ve şifre belirleyebilirler. Kullanıcının email adresi güvenliğini sağlayamamasından veya kendisine önceden sistem tarafından sorulan kişisel güvenlik sorularını unutmasından veya bir başkasına aynı bilgileri vermesinden veya kaydedilmesi zorunlu olan kişisel güvenlik sorularını önceden kaydetmemiş olmasından doğacak sorunlardan cikcik.com sorumlu tutulamaz. Email adresinin güvenliğini sağlayamayıp başkasına çaldıran bir süper kullanıcı nick sahibi, nickini sadece ve sadece sisteme kişisel güvenlik sorularını tekrar girerek geri alabilir. Eğer kişisel güvenlik sorularını daha önce sisteme kaydetmemişse nickini geri alamaz ve bundan cikcik.com sorunlu tutulamaz. Kullanıcının kişisel güvenlik bilgilerini sisteme tekrar girerek nickini geri alması yöntemi dışında; nickini geri almak üzere bize diğer yollardan yaptığı başvurular değerlendirilmez. Bahsedilen önlemleri almamasından dolayı nickini başkasına çaldıran ve geri alamayan süper kullanıcı nick sahibi yapmış olduğu ödemenin iade edilmesini talep edemez.

Madde 15.  Bir kullanıcı, kurallara uymadığı için sisteme giriş engeli almışsa eğer oyunlardaki puanı sistem tarafından otomatik olarak sıfırlanırlanabilir.

Madde 16. Süper kullanıcı yapılan nicki sadece 1 kişi kullanabilir. Birden fazla kişi tarafından kullanıldığı tespit edilirse nick tüm haklarıyla birlikte iptal edilir.

Madde 17. Yazılımlarımızın normal işleyişinin herhangi bir yolla değiştirildiği, değiştirilmeye çalışıldığı tespit edilirse bu kullanıcının süper kullanıcı hakkı, kullandığı nickler iptal edilir. Yazılımların çeşitli programlar veya yazılımda bulunan açıkla normal çalışma şekli dışında kullanılması sunucu yazılımı tarafından tespit edilirse ve bu kullanıcının hakları elinden alınırsa cikcik.com bunu ispat etmekle yükümlü değildir.

Madde 18. Sisteme kayıt yaptırmakla tüm kullanıcıların kabul ettiği Genel Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan kurallar bu sözleşme için de geçerlidir. http://www.cikcik.com/genelsozlesme.htm adresinde yer alan sözleşme maddeleri bu sözleşme için de geçerlidir.

Madde 19. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Madde 20. Kullanıcı cikcik.com ödeme bildirim formunu doldurup formun altında bulunan “Sözleşmeyi kabul ediyorum” seçeneğini tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Madde 21. cikcik.com sözleşmeyi dilediğinde fesih edebilir.

Madde 22. cikcik.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan sözleşmenin uygulamasında değişiklikler gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni yapabileceği maddeler ilave edebilir.